Home Tags กีฬาโอลิมปิก 2020

Tag: กีฬาโอลิมปิก 2020

กีฬา โอลิมปิก 2020 ครั้งที่ 32 ประเทศญี่ปุ่น

กีฬาโอลิมปิก 2020 ครั้งที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือโตเกียว 2020 เป็นมหกรรมกีฬานานาชาติ จะจัดการแข่งขันทุกๆ สี่ปี ซึ่งในปี 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฏาคม – 9 สิงหาคม 2020 โดยมีการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ผลออกมาว่าให้ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป...
- Advertisement -
Gclub